У претходном периоду завршена је санација више улица у насељу Сремчица, за чије уређење је средства обезбедила Градска општина Чукарица из свог буџета.

У питању су Абаџијска, Комитска улица, као и Улица породице Танасијевић, Улица Стефана Бранковића и наставак Улице учитеља Живка.

Обилазећи недавно уређене саобраћајнице, члан Општинског већа Чедомир Совтић је истакао да су у питању улице које нису саниране више деценија, те да је било неопходно њихово уређење.

„Трудимо се да, поштујући захтеве грађана, уређујемо што више саобраћајница у свим чукаричким насељима", рекао је Чедомир Совтић и нагласио да општина издваја значајна средства за уређење улица које су у њеној надлежности .

Грађани овог дела Сремчице изразили су задовољство завршеним радовима, истичући да је после више деценија омогућен квалитетан прилаз њиховим домовима.

У наведеним улицама у Сремчици, радовима у укупној дужини од oкo 800 метара, је било обухваћено скидање старог дотрајалог асфалта, као и санација подлоге на деловима где је била оштећена, те постављање новог слоја асфалта.