Именик ГО Чукарица

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

Шумадијски трг бр. 2, 11030 Београд

Тел. 011/3052-100

e-mail: kontakt@cukarica.rs

 

 

ОРГАНИ ГО ЧУКАРИЦА:
Председник ГО Чукарица, тел. 3052-111, факс 3052-470, e-mail: predsednik@cukarica.rs
Општинско веће, тел. 3052-120, факс 3052-472
Јавно правобранилаштво, тел. 3052-202

ОПШТИНСКА УПРАВА:
Начелник Општинске управе, тел. 3052-111, факс 3052-470, e-mail: nacelnik@cukarica.rs
Одељење за канцелариске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове, тел. 3052-136
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове, тел. 3052-210
Одељење за грађевинске и комуналне послове, тел. 3052-228
Одељење за послове озакоњења објеката, тел. 3052-251
Одељење за комуналну инспекцију, тел. 3052-258
Одељење за финансије и привреду, тел. 3052-170
Одељење за друштвене делатности, тел. 3052-278
Одељење за заједничке послове општинских органа, тел. 3052-277

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГО ЧУКАРИЦА

Изборна комисија ГО Чукарица, Шумадијски трг 2 тел. 3052-239

Контакт телефон за пријаву гласања ван бирачког места тел. 3052-222


МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
МЗ "Баново брдо", Пожешка 76-78, тел. 3552-345
МЗ "Чукаричка падина", Обалских радника 39a, тел. 3541-758
МЗ "Михајловац", Недељка Чабриновића 54, тел. 3552-724
МЗ "Церак", Космајска 56a, тел. 2510-040
МЗ "Жарково", Михаила Валтровића 36a, тел. 2511-038
МЗ и Услужни центар "Железник", Даринке Радовић 35, тел. 2571-285
МЗ "Рушањ", 13. септембра 27, тел. 8000-200
МЗ "Остружница", Савска 7, тел. 8070-140
МЗ "Умка", 13. октобра 46, тел. 8026-098
МЗ "Сремчица", Београдска 157, тел. 2523-511
МЗ "Велика Моштаница", 10. октобра 18, тел. 8075-222


ОПШТИНСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ:
ЈП "Пословни простор Општине Чукарица", Шумадијски трг 2, тел. 3052-401
Културни центар "Чукарица", Тургењевљева 5, тел. 3552-678, 3559-368
Галерија '73, Пожешка 83a, тел. 3557-142


Градски и републички органи у згради ГО Чукарица:

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА
www.finansijebgd.org
- Одељење Чукарица, Љешка 17, тел. 3052-420

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Одсек за лична стања грађана, вођење  матичних књига и изборна права - Чукарица
Управа  Градске општине Чукарица - тел. 3052-432, е-mail: maticari@cukarica.rs

 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД-СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЧУКАРИЦА
Телефони: 2651-321, 2651-311, 2651-312, 2651-313, www.rgz.gov.rs
e- mail: skn.cukarica@rgz.gov.rs

 

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ЧУКАРИЦА, Љешка 17
- Личне карте и пасош 3556-587 и 3052-338
- Послови оружја 3556-587 и 3052-337
- Возачке и саобраћајне дозволе (зграда Поште) 3574-093
- Дежурна служба 3003-005 и 3052-339

 

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА, Боре Марковића 23, 3553-479

 

ПОРЕСКА УПРАВА
www.poreskauprava.gov.rs
Филијала Чукарица
- Начелник принудне наплате 3052-300
- Контрола физичких лица 3052-307
- Референт принудне наплате 3052-303, 3052-305, 3052-307 и 3052-324
- Референт за предузетнике 3052-302, 3052-306 и 3052-308
- Порез на апсолутна права 3052-309
- Порез на моторна возила 3052-310
- Порез на имовину 3052-312
- Принудна наплата 3052-316
- Писарница 3052-310

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
- Одсек Чукарица 3052-360

 

САРАДЊА СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

Контакт особа: Владимир Гарић, начелник Одељења за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове Градске општине Чукарица

e-mail: vgaric@cukarica.rs

Телефон: 3052-136