Информатор о раду

Информатор о раду Градске општине Чукарица садржи податке који су од значаја за начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 120/04 и 54/07) и Упутства за објављивање Информатора о раду државних органа ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 57/05).

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у ГО Чукарица је Владимир Гарић, дипл. правник, начелник одељења за опште и нормативне послове и управљање људским ресурсима.

Контакт:
Тел. 3052-136, факс 3052-471
E-mail: vgaric@cukarica.rs

Информатор о раду последњи пут је ажуриран августа 2019.

Можете га преузети као PDF документ (2,2 MB):

Информатор о раду Градске општине Чукарица - ћирилица

Информатор о раду Градске општине Чукарица - латиница

Списак планова набавки и кварталних извештаја:

За 2019. годину

Консолидовани за 2019.

Одлука о измени и допуни одлуке о буџету за 2019.

Извештај о извршењу буџета Градске општине Чукарица за период од 1.јануара до 30.јуна 2019.године

Извештај о извршењу буџета Градске општине Чукарица за период од 1.јануара до 30.септембра 2019.године

За 2018. годину

Консолидовани завршни рачун за 2018.

План набавки за 2018.

За 2020. годину

Одлука о буџету ГО Чукарица за 2020.

За преглед PDF докумената потребан Вам је Adobe Reader, који можете преузети на адреси http://get.adobe.com/reader/