Информатор о раду

Информатор о раду Градске општине Чукарица садржи податке који су од значаја за начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 120/04 и 54/07) и Упутства за објављивање Информатора о раду државних органа ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 57/05).

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у ГО Чукарица је Владимир Гарић, дипл. правник, начелник одељења за опште и нормативне послове и управљање људским ресурсима.

Контакт:
Тел. 3052-136, факс 3052-471
E-mail: vgaric@cukarica.rs

Информатор о раду последњи пут је ажуриран април 2022.

Можете га преузети као PDF документ:

Информатор о раду Градске општине Чукарица - ћирилица

Информатор о раду Градске општине Чукарица - латиница