Чланови већа

Чедомир Совтић

Ресорна задужења: комунална инфраструктура - асфалтирање улица и тротоара, сигнализација, улична расвета и ЈКП „Зеленило Београд".

тел. 3052-120,
факс 3052-472,
e-mail: csovtic@cukarica.rs

Рођен је 14.02.1983. године у Београду. Завршио је Гимназију Борислав Петров Брацау Вршцу. Завршио је Факултет за пословне студије, смер Међународно пословање, и стекао звање дипломирани економиста.

Од јула 2008. године до септембра 2009. године радио је као менаџер продаје – преузимач ризика, организатор продаје у Компанији ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

Од јула 2011. године до октобра 2014. године радио је као предузетник - МењачницаНеша“.

Од јуна 2015. године до јуна 2019. године запослен у Градском правобранилаштву града Београда, са звањем самостални саветник за финансијско материјалне послове.

Од јуна 2019. године до септембра 2020. године члан Већа ГО Чукарица.

Положио је државни стручни испит. Поседује потврду о завршеној обуци „Основи финансијског управљања и контроле“, уверење за корпоративно управљање у јавним предузећима, као и сертификат за израду ЕУ Пројеката. Говори енглески језик. Ожењен, отац једног детета. Члан Српске напредне странке.

 

Славиша Шотра

Ресорна задужења: предузетништво и запошљавање, омладина и спорт.

 тел. 3052-135 
 факс 3052-473 
 e-mail: ssotra@cukarica.rs

Рођен је 06.11.1969. године. По занимању је струковни инжењер машинства.

Од 2004. до 2014. године радио као руководилац и менаџер Спортског центра Ковилово.

У току рада на стрелишту учествовао у организацији и спровођењу манифестација за национална и међународна такмичења, као што су Европско првенство и Светски куп 2005. године, Финале Светског купа 2007. године, Светски куп 2008. године, Европско и Светско првенство 2011. године, Grand Prix такмичења града Београда од 2005. до 2014. године.

Инструктор је и судија у спорту стрељаштво на летеће мете Србије.

Од 2014. године и даље руководилац предузећа ''Alfina'' д.о.о. Нова Пазова.

У периоду од јуна 2018. до августа 2020. обављао је функцију члана Већа Градске општине Чукарица за област спорта и омладине и током тог периода радио на унапређењу и развоју спорта на Чукарици.

Покретањем и учешћем у припреми и организацији бројних бесплатних спортских садржаја на Чукарици, допринео је омасовљењу спорта и активнијем рекреативном ангажовању свих генерација Чукаричана. Као члан Већа задужен за спорт, учествовао у оснивању Спортскoг савеза Чукарицe 2018, који окупља спортске клубове и рекреативна друштва са територије општине.

Ожењен, отац двоје деце. Члан Српске напредне странке.

 

Мирослав Тодоровић

Ресорна задужења: саобраћај („Ластa", „ГСП", превоз деце), ЈКП „Водовод и канализација", водопривреда и ванредне ситуације.

тел. 3052-120,
факс 3052-472,
e-mail: mtodorovic@cukarica.rs

Рођен 28.06.1990. године у Приштини. Завршио Грађевинско-саобраћајну школу у Грачаници. Дипломирао на основним и мастер академским студијама на Факултету техничких наука у Косовској Митровици на одсеку Машинско инжењерство. По занимању мастep инжењер машинства. Од 2016 до 2020. године радио у националној авиокомпанију Air Serbia. Говори енглески језик. Ожењен, отац једног детета. Члан Српске напредне странке.

 

Стана Лукић

Ресорна задужења: предшколске установе, особе са инвалидитетом и здравство, социјална политика и ромска питања, СКГО и пензионери.

тел. 3052-120,

факс 3052-472,

e-mail: stlukic@cukarica.rs

 

 

 

 

 

Рођена 15.04.1965. год. на Косову и Метохији. Основну и средњу школу завршила у Београду. Звање вишег физиотерапеута стекла 1986. године на Вишој медицинској школи у Београду. Те године почиње и да ради у ДЗ „Др Симо Милошевић“ на Бановом брду. Радила и као главна сестра сектора Баново брдо. Од 2014. године до 2020. године члан Већа Градске општине Чукарица ресорно задужена за предшколске установе, особе са инвалидитетом и здравство, социјална политика и ромска питања и СКГО. У оквиру својих надлежности иницирала и реализовала проширење капацитета следећих установа: Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развој на Јулином брду, Предшколске установе "Чукарица" у Остружници, отварање Клуба Геронтолошког центра "Београд" у Железнику. Покренула пројекат "Хипотерапије" за децу којој је потребна додатна подршка, као и пројекта "Предах" помоћ породицама деце којима је потребна додатна подршка. Удата, мајка двоје деце. Члан Српске напредне странке.

 

Дејан Јањић

Ресорна задужења: основно, средње, више и високо образовање, односи са верским заједницама.

тел. 3052-120,

факс 3052-472,

e-mail: djanjic@cukarica.rs

 

 

 

 

Рођен у Београду 1971. године. На Високој електротехничкој школи у Београду стекао звање инжењера електронике и телекомуникација. Након тога завршио и специјалистичке студије из области мултимедијалних технологија и дигиталне телевизије. Од 1992. године запослен у Радио телевизији Србије, радио је 20 година на различитим пословима у техници Радио Београда.

Обављао је дужност председника Управног одбора ЈП Пословни простор ГО Чукарица од 2004. године до 2008. године. У два мандата од 2012. године до 2020. године обављао функцију члана Већа ГО Чукарица.

Представља Самосталну српску странку.

 

Вук Јанковић

Ресорна задужења: привреда, пољопривреда и екологија.

тел. 3052-120,
факс 3052-472,
e-mail: vjankovic@cukarica.rs

 

 

 

 

 

 

 

Рођен 24.12.1985. године у Београду. По занимању дипомирани економиста.

Од 2010. до 2015. године радио на пословима комерцијале у „Интеркомерцу а.д.“.

Од 2015. године директор фирме „Беоплан а.д.“.

Од 2018. године директор фирме „Алпесто д.о.о.“.

Говори енглески језик. Ожењен. Члан Српског патриотског савеза.


Милош Јовановић

Ресорна задужења: Имовинско-правни и грађевински послови, урбанизам, привремено насељен Макиш, привремени објекти ЈП "Градско стамбено" и електране.

тел. 3052-135,
факс 3052-473,
e-mail: mijovanovic@cukarica.rs

Рођен 08.03.1978. године у Лесковцу. Основно образовање стекао у Основној школи „Јосиф Костић“ у Лесковцу, а средње у Гимназији „Станимир Вељковић Зеле у Лесковцу и „XIII београдску гимназију“ на Бановом Брду, општина Чукарица.

Активно се бавио спортом и играо рукомет као члан РК „Дубочица“ и РК „Црвена Звезда“ из Београда.

Стекао звање мастер економиста на Економском факултету у Београду, а током студија био активни члан Међународне студентске асоцијације АЈСЕК (AIESEC) и Координатор за међународну размену.

Као представник АЈСЕК Србије био Координатор међународног пројекта „СТЕП-Студенти за европско партнерство“ у Тибингену и Штудгарту (Република Немачка), а потом радио у пореском одељењу мултинационалне компаније „Ернст & Јанг из Штутгарта.

Током каријере на више позиција радио у компанијама Делта Холдинг, Монус, средњој ПТТ школи, ГО Чукарица, Заводу за васпитање деце и омладине и Установи геронтолошки центар Београд као Управник Дома Бежанијска коса и Помоћник директора.

У браку са супругом Иреном има троје деце, Исидору, Максима и Луку Косту.

Члан Српске Напредне Странке.

 

Виолета Јевђић

Ресорна задужења: Финансије, буџет, мали радови и месне заједнице.

тел. 011/3052-199

факс 3052-472

e-mail: vjevdjic@cukarica.rs

 

Рођена 23.06.1972. год у Београду. Основну и средњу школу завршила на Чукарици. Дипломирала на Високој школи за пословну економију и предузетништво, смер пословна економија и предузетништво и стекла звање дипл. економисте. Од 1992. год радно ангажована у приватном сектору на пословима комерцијале. Од 2002. год радно ангажована у сектору грађевине на пословима продаје и пласмана стамбено-пословног простора. Директор иностране агенције за консталтинг и посредовање у промету некретнина у периоду од 2008. до 2011. год. Од 2012. године, одборник у Скупштини градске општине Чукарица. Од 2014. године, члан Већа градске општине Чукарица. Говори енглески језик. Удата, мајка једног детета. Члан Српске напредне странке.

 

Александар Благојевић

Ресорна задужења: невладине организације, односи са удружењима грађана, РВИ и култура, пословни простор, стајалишта, ЈКП "Градска чистоћа", комунална инспекција и полиција и зоохигијена.

тел. 3052-135,

факс 3052-473,

e-mail: ablagojevic@cukarica.rs

 

 

 

Рођен 17.03.1962. године у Новој Вароши, Република Србија. Ожењен, једно дете. Дипломирани економиста. Положен државни испит. Одборник у Скупштини општине Чукарица у периоду од 2012. до 2016. године. Члан Већа општине Чукарица у периоду 2016-2020. године.

Радно искуство:

-ЈКП „Градска чистоћа“ – координатор за борбу против корупције

-Привредна комора Београда – самостални стручни сарадник

-„Српска банка“ а.д. – координатор пословница

-„Политика“ а.д. – „Политика, новине, магазин“ – сарадник

-„Рекреатурс“ а.д. – интерна контрола

Члан Покрета социјалиста.