Писарница

ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА

Одељење: Одељење за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове

Одсек: Писарница

Потребна документација:

Захтев (може се набавити на шалтеру пријема поднесака или на сајту ГО Чукарица)

доказ о плаћеној такси у зависности од врсте поднеска

Место предаје документације: шалтери 1,2 у Услужном центру зграде ГО Чукарица.

Телефони за информације: 3052-157; 3052-160

Напомена:
Документација се може поднети сваког радног дана од 7.30-15.30