Одлуке и извештаји 

Решење о постављењу привременог заступника 463-247-22

Документ можете погледати овде.

465-663/2022

Решење о постављењу привременог заступника 465-663/2022. Документ можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 465-614/2022

Решење о попостављењу привременог заступника 465-614/2022. Документ можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-300-22

Документ можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-377-22

Документ можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-575-22

Документ можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 465-697-22

Документ можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 465-673-22

Документ можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 465-620-22

Документ можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 465-449-22

ДОкумент можете погледати овде.

Свеобухватни годишњи извештај о учинку за 2022.

Свеобухватни извештај о учинку програма директних корисника буџета Градске општине Чукарица за 2022. годину можете погледати овде.

Закључак Већа можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-60-2023

Решење о постављењу привременог заступника 463-60-2023 можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-61-2023

Решење о постављењу привременог заступника 463-61-23 можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-271-2022

Решење о постављењу привременог заступника 463-271-2022 можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 465-693-2022

Решење о постављењу привременог заступника 465-693-2022 можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-381-2022

Решење о постављењу привременог заступника 463-381-2022 можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-309-2022

Решење о постављењу привременог заступника 463-309-2022 можете погледати овде.

Решење о постављењу привременог заступника 463-70-2023

Решење о постављењу привременог заступника 463-70-2023 можете погледати овде.