Почели су радови на уређењу Улице Милорада Ћирића у насељу Железник.

Санацију саобраћајнице, у дужини од око 500 метара, на иницијативу општине и предлог грађана овог дела Железника, спроводе екипе ЈКП „Београд пут“.

Радове су данас обишли помоћник председника Градске општине Чукарица Никола Аритоновић и члан Већа Чедомир Совтић.

„Након недавно завршених радова на уређењу улице Црвено барјаче на Белим водама, почели смо са комплетном санациојм Улице Милорада Ћирића, која је веома значајна за житеље насеља Железник. Вредност радова на уређењу улице Милорада Ћирића је око 12 милиона динара, а инвеститор је ЈП "Путеви Београда". Поред ове улице ускоро почињемо и санацију и проширење Улице Милована Нићифоровића, такође у насељу Железник“, истакао је помоћник председника Никола Аритоновић и подсетио да се интензивно спроводе радови и у улицама Буда Томовића и Момчила Чедића на Белим водама, у Улици поручника Спасића и Машере на Јулином брду и Вука Караџића у Остружници, а да је недавно завршена санација улице Црвено барјаче на Белим водама.

Члан Већа Чедомир Совтић је рекао да ће управо започети радови на уређењу Улице Милорада Ћирића обухватити скидање старог, дотрајалог слоја асфалта, местимичну поправку коловозне конструкције, као и поправку шахтова, сливника и шибера, након чега ће уследити постављање новог слоја асфалта, додавши да је реч о радовима на потезу од раскрнице са Улицом Радоја Првуловића до раскрснице са Улицом Илије Стојадиновића.