На 25. седници Изборне комисије градске општине Чукарица, одржаној 17.05.2024. године донета је Одлука о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Чукарица.