На 20. седници Изборне комисије ГО Чукарица одржаној 30. 04. 2024. године усвојен је записник са 19. седнице Изборне комисије ГО Чукарица и донето је Решење о одбијању приговора, као неоснованог.