Носилац пројекта: Фабрика картона „Умка“ доо, Ул. 13. октобар бр. 1, Београд – Чукарица

Биће одржана дана 10.05.2024. године са почетком у 10.30 часова, у просторијама Градске општине Чукарица, Београд ул. Шумадијски трг 2 (велика сала).

Увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Градске општине Чукарица, Београд ул. Шумадијски трг 2, канцеларија 201 сваким радним даном у периоду од 7:30 до 15:30 часова; у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 424 и на службеном сајту Министарства заштите животне средине https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtevi-za-davanje-saglasnosti-na-studije-o-proceni-uticaja/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-fazna-dogradnja-objekta-pripreme-papirne-mase

Обавештење Министарства заштите животне средине можете погледати овде.

Обевештење Градске општине Чукарица можете преузети овде.