Седница је почела у 13.00 часова, седницом је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 37 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 29. седнице Скупштине ГО Чукарица, и то са 36 гласова ЗА

Предложен је и са 37 гласом ЗА усвојен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 

1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА

2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ДА СЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ АНГАЖУЈЕ ДРУГО ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА XII-02 БРОЈ 06-21/2024 ОД 07.03.2024.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГО ЧУКАРИЦА И ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ.

8. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023.

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

10. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА „КЦ ЧУКАРИЦА“ У 2023. ГОДИНИ

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА КЦ „ЧУКАРИЦА“

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2023. ГОДИНУ

15. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2023. ГОДИНУ

16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУ „ГАЛЕРИЈА“ У 2023. ГОДИНИ.

17. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОД.

18. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСЕТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023.

19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

20. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

21. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧИКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

23. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА АСФАЛТИРАЊА И УРЕЂЕЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

24. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА НА УРЕЂЕЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА

25. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ, СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

26. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА МЕЖЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА КАО И РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ.

 

Предложен дневни ред усвојен је већином (37) гласом присутних одборника.

1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА

Под овом тачком, председавајућа Скупштине је присутне упознала са предлогом за члана Већа који им је достављен у материјалу. Предлог за члана Већа је ближе образложио и присутне упознао са биографијом Славише Шотре, председник ГО Чукарица и председник Већа Срђан Коларић.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање. Председавајућа је отворила тајно гласање у 13.20.

Председавајућа Скупштине је изнела резултате тајног гласања: Од 37 листића у кутији, 35 листића је било важеће, а 2 неважећа, од тога 33 листића је било ЗА и 2 листића против.

Скупштина је са 33 гласa ЗА донела Одлуку о именовању Славише Шотре за новог члана Већа.

 

2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ДА СЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ АНГАЖУЈЕ ДРУГО ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

У оквиру ове тачке присутнима се обратила ресорни члан Већа Браанка Спајић Флегер која је ближе образложила неопходност доношења оваквог Закључка, а испред Савета за Буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предлог закључка.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 35 гласова ЗА донела Закључак да се за обављање ревизије завршног рачуна Буџета ГО Чукарица за 2023. годину ангажује друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

 

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА XII-02 БРОЈ 06-21/2024 ОД 07.03.2024.

У оквиру ове тачке присутним одборницима је предлог образложила председница Скупштине Лидија Јовановић.

По овом предлогу отворена је расправа. Обзиром да ниjе било пријављених за расправу, прешло се на гласање

Скупштина је са 35 гласова ЗА донела Одлуку о потврђивању Одлуке Већа ГО Чукарица XII-02 Број 06/21/2024 од 07.03.2024. годину.

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима се обратио Милан Стојић заменик председника Скупштине који је присутне ближе упознао са радом Скупштине у претходној години. Испред Савета за питања локалне самоуправе и информисање обратио се Ратомир Луковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак о Извештај о раду Скупштине ГО Чукарица и радних тела Скупштине за 2023. год.

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГО ЧУКАРИЦА И ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима се обратио председник ГО Чукарица и председник Већа Срђан Коларић који је ближе образложио овај Извештај. Испред Савета за питања локалне самоуправе и информисање Ратомир Луковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио овај Извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак о Извештају о раду Председника ГО Чукарица и Већа ГО Чукарица за 2023. годину

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима се обратио Милорад Цајковић начелник Одељења за друштвене делатности и привреду, а испред Савета за омладину Марија Спасић која је изнела да је Савет једноглсно усвојио поднет Извештај

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласом ЗА донела Закључак којим се усваја Извештај о раду канцеларије за младе ГО Чукарица за 2023. годину

 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ.

У оквиру ове тачке присутнима се обратио Председник ГО Чукарица и командант Штаба за ванредне ситуације Срђан Коларић.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак којим се усваја Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације на територији ГО Чукарица за 2024. год.

 

8. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023.

У оквиру ове тачке присутнима се обратио председник ГО Чукарица и командант Штаба за ванредне ситуације Срђан Коларић.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације ГО Чукарица за 2023. годину

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке председавајућа Скупштине је дала реч в.д директору Миодрагу Ракочевићу који је присутнима ближе изложио Извештај, а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Мирчета Ракоњац изневши да је Савет једногласно усвојио Извештај

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова За донела Закључак којим је усвојила Извештај о раду Културног центра „Чукарица“ за 2023. годину

 

10. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима се обратио в.д. директора Миодраг Ракочевић , а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио Ивештај

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о финансијском пословању КЦ „Чукарица“ за 2023. годину

 

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА „КЦ ЧУКАРИЦА“ У 2023. ГОДИНИ

Под овом тачком присутнима се обратио председник Управног одбора КЦ „Чукарица“ Миливоје Рупић, а испред Надзорног одбора Марина Петровић члан који су ближе образложили извештаје. Испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Мирчета Ракоњац је изнео да је савет једогласно усвојио извештаје.

По овим извештајима отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о раду Управног и Надзорног одбора КЦ „Чукарица“ у 2023. год

 

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА КЦ „ЧУКАРИЦА“

Под овом тачком председавајућа Скупштине Лидија Јовановић је присутне упознала да је господину Миодрагу Ракочевићу истекао мандат од једне године на који је било именован чиме се стекао услов за утврђивање престанка мандата

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Већином гласова са 36 гласова ЗА, Скупштина је усвојила предлог разрешења и донела Решење о утврђивању престанка мандата в.д. директора КЦ „Чукарица“.

 

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

Под овом тачком, Председавајућа је присутним одборницима изнела предлог именовања Миодрага Ракочевића за в.д. директора КЦ „Чукарица“ на период од годину дана и то почев од 31. маја 2024. год.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Одборници су већином гласова са 36 гласова ЗА, усвојили предлог, чиме је Скупштина донела Решење о именовању в.д. директора Културног центра „Чукарица“

 

14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке председавајућа Скупштине је дала реч в.д директорки Мирели Пудар која је присутнима ближе образложила Извештај, а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Мирчета Ракоњац изневши да је Савет једногласно усвојио Извештај

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о раду КУ „Галерија 73“ за 2023. год.

 

15. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима се обратила в.д. директора Мирела Пудар , а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио Ивештај

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о финансијском пословању КУ „Галерија 73“ за 2023. год.

 

16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУ „ГАЛЕРИЈА“ У 2023. ГОДИНИ.

У оквиру ове тачке присутнима се обратио Бојан Јефтић председник Надзорног одбора који је ближе образложио извештаје о раду за оба одбора, а Мирчета Ракоњац је испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу изнео да је Савет оба извештаја једногласно усвојио.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о раду Управног и Надзорног одбора КУ „Галерија“ у 2023. години.

 

17. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОД.

У оквиру ове тачке присутнима се обратила директорка Туристичке организације Чукарица Драгана Зец која је детаљније образложила извештај , а испред Савета за привредна питања који је изнео да је Савет на седници једногласно усвојио извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о реализацији програма рада Туристичке организације Чукарица.

 

18. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023.

У оквиру ове тачке присутнима се обратила директорка Туристичке организације Чукарица Драгана Зец, која је детаљније образложила извештај, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Свет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 35 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о реализацији финансијског плана Туристичке организације Чукарица.

 

 

19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима су се обратиле испред Управног одбора Драгана Стефановић, а испред Надзорног одбора Наташа Јовановић које су детаљније образложиле извештаје. Испред Савета за привредна питања обратио се Милош Јовановић који је изнео да је савет једногласно усвојио предложени извештај

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 35 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о раду Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица за 2023. годину.

 

 

20. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима су се обратио в.д. директора Зоран Маловић који је образложио Извештај, а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Мирчета Ракоњац који је истакао да је Савет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 34 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о реализацији програма рада Спортске организације Чукарица за 2023. годину

 

21. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧИКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима су се обратио в.д. директора Зоран Маловић који је образложио Извештај, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић који је истакао да је Савет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 34 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о реализацији финансијског плана Спортске организације Чукарица

 

22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима су се обратио Никола Радуновић, који је ближе образложио оба извештаја а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Мирчета Ракоњац који је истакао да је Савет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 34 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о раду Управног и Надзорног одбора Спортске организације Чукарица за 2023. године

 

23. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА АСФАЛТИРАЊА И УРЕЂЕЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима се обратио ресорни члан Већа Чедомир Совтић који је детаљније образложио предложени Извештај. Испред Савета за урбанизам Никола Ђукановић који је истакао да је Савет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о реализованим предлозима програма асфалтирања и уређења улица и тротоара на територији ГО Чукарица за 2023. годину

 

24. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА НА УРЕЂЕЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА

Под овом тачком присутнима су се обратио ресорни члан Већа Чедомир Совтић који је детаљније образложио предложени Извештај. Испред Савета за урбанизам грађевинска и комунална питања и развој Никола Ђукановић који је истакао да је Савет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о реализованим предлозима програма на уређењу јавног осветљења на територији ГО Чукарица

 

25. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ, СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима су се обратио ресорни члан Већа Чедомир Совтић који је детаљније образложио предложени Извештај. Испред Савета за урбанизам грађевинска и комунална питања и развој Никола Ђукановић који је истакао да је Савет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о реализованим предлозима програма асфалтирања и уређења улица и тротоара на територији ГО Чукарица за 2023. годину

 

26. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА МЕЖЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА КАО И РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ.

Под овом тачком присутнима су се обратио ресорни члан Већа Цвијетин Ђукановић који је детаљније образложио предложени Извештај. Испред Савета за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој Никола Ђукановић који је истакао да је Савет једногласно усвојио овај извештај.

По овом извештају отворена је расправа, за расправу се јавио члан Већа Ратомир Луковић, по чијем излагању се прешло на гласање

Скупштина је са 33 гласова ЗА донела Закључак којим је усвојила Извештај о реализованим предлозима програма уређења мреже водоснабдевања као и реализованим предлозима програма уређења канализационе мреже на територији ГО Чукарица за 2023. годину

 

Пошто је дневни ред исцрпељен, у складу са Пословником прешло се на Одборничка питања. Обзиром да Одборничких питања није било, седница Скупштине је закључена у складу са Пословником.