Јавни позив за доделу средстава за развој руралног туризма је отворен до 15. априла 2024. године.

Право на доделу средстава имају сеоска туристичка домаћинства, салаши и етно куће евидентирани у информационом систему Е-туриста, и у складу са наведеним могу конкурисати за доградњу и додатно опремање постојећих угоститељских објеката за смештај. 

Максимална висина подстицаја по пројекту је 2,9 милиона динара уз обавезу сопственог учешћа у износу од 10 одсто укупне вредности инвестиције.

За ову намену по први пут je опредељено 150 милиона динара бесповратних средстава. Циљ је повећање туристичког промета кроз развој руралног туризма, што ће уједно допринети и подстицању равномернијег регионалног и локалног развоја.

Јавни позив, као и сви потребни обрасци и инструкције за подношење захтева, објављени су на сајту Министарства туризма и омладине на следећем линку: https://mto.gov.rs/vest/3744/sredstva-podsticaja-za-ruralni-turizam.php