Седницом је је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић, а присуствовало је 34 одборника.Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 27. седнице Скупштине ГО Чукарица, са 32 гласa ЗА.Предложен је и једногласно усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА “МАТИЈА БАН” за 2023. годину

3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА АСФАЛТИРАЊА И УРЕЂЕЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ, СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

8.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

9.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

10.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

11.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП “ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР"

Предложен дневни ред усвојен је већином (32) гласa присутних одборника.


1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2023.

Под овом тачком, присутним одборницима се обратила ресорни члан Већа задужен за финансије Бранка Спајић Флегер, која је детаљније образложила Извештај. Испред Савета за буџет и финансије присутнима се обратио Никола Марковић који је је изнео да је савет једногласно усвојио поднети Извештај.

По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласa ЗА усвојила Извештај о извршењу буџета ГО Чукарица за период од 01.01-30.09.2023.


2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА “МАТИЈА БАН” за 2023. године

Члан 22. став 1. тачка 25. Статута ГО Чукарица прописује да Скупштина ГО Чукарица, у складу са Законом, доноси одлуку о додели највишег признања општине Чукарица Матија Бан. По овој тачки присутнима се обратио Милош Јовановић испред Комисије за предлагање награда општине Чукарица и изложио да је Комисија једногласно усвојила предлог КУД „Димитрије Туцовић“ и Удружење староседелаца Чукарице „Стари Чукаричанин“, да Саво Пековић буде добитник награде ''Матија Бан'' за 2023. годину.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласа ЗА донела Одлуку о додели награде Градске општине Чукарица „Матија Бан“ за 2023. годину


3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутним одборницима су се обратили ресорни чланови већа Чедомир Совтић и Цвјетин Ђукановић који су образложили предлог, а испред Комисије за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој Марта Нешић.

По овом предлогу отворена је расправа. За реч су се јавили Ратомир Луковић и Срђан Коларић. Обзиром да се више нико није јавио за расправу, предлог је стављен на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила Предлог програма комуналног уређења на теритроији Градске општине Чукарица за 2024. годину.


4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима се обратио ресорни члан Већа Цвјетин Ђукановић који је образложио предлог, а испред Комисије за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој Марта Нешић

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила Предлог програма комуналног уређења – реконструкције водоводне и канализационе мреже на територији Градске општине Чукарица за 2024. годину.


5. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА АСФАЛТИРАЊА И УРЕЂЕЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима се обратио ресорни члан већа Чедомир Совтић који је образложио предлог, а испред Комисије за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој Марта Нешић

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Предлог програма асфалтирања и уређења улица и тротоара на територији Градске општине Чукарица за 2024. годину


6. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима се обратио ресорни члан већа Чедомир Совтић који је образложио предлог, а испред Комисије за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој Марта Нешић

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Предлог програма јавне расвете на територији Градске општине Чукарица за 2024.године


7. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ, СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима се обратио ресорни члан већа Чедомир Совтић који је образложио предлог, а испред Комисије за урбанизам, грађевинска и комунална питања и развој Марта Нешић

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Предлог програма за уређење јавних, слободних и зелених површина на територији Градске општине Чукарица за 2024. годину


8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

У оквиру ове тачке Председавајућа је присутне обавестила да је члановима Управног одбора Туристичке организације Чукарица, Драгани Стефановић и Војкану Станковићу истекао мандат на који су именовани, те да је неопходно утвридити престанак мандата овим члановима Управног одбора.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Решење о утврђивању престанка мандата члановима Управног одбора Туристичке организације Чукарица

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

У оквиру ове тачке председавајућа Скупштине је присутне информисала да је предлог да се за чланове Управног одбора Туристичке организавије Чукарица, на период од четири године именују Драгана Стефановић и Војкан Стефановић

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица


10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА


У оквиру ове тачке председавајућа је присутне обавестила да је члану Надзорног одбора- представнику запослених, Туристичке организације Чукарица, Зорици Спасков истекао мандат на који је именована, те да је неопходно утвридити престанак мандата овом члану Надзорног одбора.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Решење о утврђивању престанка мандата члану Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица


11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Под овом тачком председавајућа је изнела предлог као у материјалу да се за члана Надзорног одбора-представника запослених, на период од четири године именује Зорица Спасков

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица


12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП “ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР"

По овој тачки дневног реда присутнима се обратила в.д. директорка ЈП „Пословни центар Чукарица“ Марија Гаврић, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Решење којим се даје сагласност на одлуку о усвајању измена и допуна програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2023. годину – 1. ребаланс финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2023. годину.

Пошто је дневни ред исцрпељен, у складу са Пословником прешло се на Одборничка питања. Обзиром да Одборничких питања није било, седница Скупштине је закључена у складу са Пословником .