Пољопривредним произвођачима који чекају на регистрацију новог газдинства, обнову или промену статуса постојећег газдинства омогућено је да поднесу захтеве за остваривање права на подстицаје по актуелним јавним позивима чији је крајњи рок понедељак 12. јун 2023. а процедура и уређење потребне документације ће бити накнадно завршено. Пољопривредни произвођачи чији су захтеви за регистрацију новог газдинства тренутно у обради, моћи ће да и пре окончања процедуре, поднесу захтеве.То што им још није додељен број пољопривредног газдинства (ППГ), неће бити препрека за конкурисање за жељене субвенције. У овом тренутку добиће број захтева, а накнадно и број ППГ.

За све додатне информације можете обратити у канцеларији број 29, ГО Чукарица или на тел 065 2546 645.