У Спортском центру Жарково реализована је основна обука у првој помоћи за тренерски кадар и лица која имају контакт са децом спортистима из Чукаричких клубова. Обука је бесплатна и састоји се из теоријског и практичног дела, а након обуке полазницима је издато уверење о завршеној обуци коју издаје Црвени крст. У складу са кампањом Црвеног крста Србије под називом “Живот у твојим рукама”, посебан акценат током обуке је стављен на пружање прве помоћи код наглог срчаног застоја. Спровођење ове обуке успешно је остварило обостране циљеве мисије Црвеног крста Чукарица, која подразумева ширење знања о првој помоћи, и циљ Спортског центра Жарково и Градске општине Чукарица да спортска такмичења која реализују буду безбеднија.

Обуци су присуствовали помоћник председника Градске општине Чукарица Јовица Гостојић и члан Општинског већа Славиша Шотра.