Удружење за Уједињене нације Србије од 2017. године организује пројекат „Омладински делегати Србије у Уједињеним нацијама“, који обухвата избор два омладинска делегата у Уједињеним нацијама и њихов активан рад током мандата од једне године.

Уз подршку Министарства спољних послова и Министарства омладине и спорта Републике Србије успостављен је институционални оквир званичног избора младих представника. Партнери пројекта су: Кровна организација младих Србије – КОМС, Национална асоцијација канцеларија – НЗКМ за младе и ОПЕНС.

Изабрани млади представници Републике Србије ће на заседањима УН обављати улогу на волонтерској основи, а у службеним контактима заступаће интересе Републике Србије у УН и представљаће потребе младих у Србији. Статус младих делегата биће на нивоу саветника за питања младих, а платформу ће припремати у конслутацијама са субјектима омладинске политике и у дијалогу са вршњацима широм земље, кроз учешће у различитим догађајима.

Циљ пројекта је подстицање укључивања младих у државну омладинску политику, преузимање друштвених одговорности и континуирано обучавање нових младих лидера за промене.

На конкурс се могу пријавити млади од 19 до 27 година, који су држављани Републике Србије, имају активно знање енглеског језика, добро познавање омладинске политике у Србији, познавање система Уједињених нација, претходно искуство у омладинском активизму, остварен успех у образовању и ваннаставним активностима, као и друга достигнућа значајна за програм омладинских делегата у УН.

Пријављивање на јавни конкурс је до 15. јула 2022. године. Процес одабира омладинских делегата састоји се из 3 фазе: јавни конкурс, тестирање најбоље рангираних на основу апликација и интервју за најуспешније кандидате након тестирања.

Више информација можете видети на линку: http://unaserbia.rs/v2/index.php/youth-delegate где се налази и Апликација.