На осмој седници Скупштине ГО Чукарица одборници су усвојили предлог одлуке о измени и допуни одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2021. годину. Ребалансом буџета Града Београда за 2021. годину и одлуком о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода која припадају граду, односно градским општинама у 2021. години, утврђен је нови обим средстава за градске општине. На основу тога, буџетски приходи распоређени за ГО Чукарица увећани су за 50.000.000,00 динара и исти укупно износе 883.581.815,00 динара. Усвојени су и предлози решења којима се даје сагласност на одлуку о изменама и допунама финансијских планова КЦ “Чукарица“, Културне установе „Галерија '73“, Туристичке организације Чукарица и Спортске организације Чукарица за текућу годину. Одборници су усвојили и извештај о раду и о финансијском пословању ЈП „Пословни центар Чукарица“, као и извештај о раду Црвеног крста Чукарица за 2021. годину.