ГРАЂАНИ УКЉУЧЕНИ У БОРБУ ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА У НАШЕМ ОКРУЖЕЊУ

Суочавање са последицама климатских промена постаје нужност и у нашој средини. Зиме постају оштрије, лета топлија, а ефекти ових промена постају видљиви у нашем свакодневном животу. Иако је ова прича још пре неку годину деловала као претња која допире из велике даљине, неопходност да се наш град и наши животи у њему адаптирају на климу која се све брже мења постаје приоритетно питање.

Међународни пројект TeRRIFICA, на коме је Центар за промоцију науке један од партнера, анализира утицај и предлаже нови модел посвећен смањењу штетних утицаја климатских промена. Циљ пројекта TeRRIFICA је свеобухватно интегрисање података, истраживања и акција, како би се створио општи преглед стања у неким деловима Европе, а једна од тих тачака је и Београд. Свестрани приступи који удружују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце имају за циљ да пруже свеобухватне смернице за даљу борбу против климатских промена, прилагођавање измењеним околностима и предвиђање будућих дешавања.

Као један од иновативних начина да се што више људи укључи у тражење решења за изазове које климатске промене носе појављује се концепт грађанских научних истраживања (енг. Citizen Science), који значи да јавност заједно са научницима адресира одређени проблем кроз прикупљање и анализирање података, интерпретацију резултата, али и развој нових технологија и осмишљених акција деловања.

 

КЛИМАТСКА АКЦИЈА У БЕОГРАДУ, НА НАШОЈ ОПШТИНИ

Позивамо Вас да се региструјете и на интерактивној мапи , која садржи различите категорије климатских промена означите одређену локацију уз образложење зашто се одлучујете да укажете на то место као добро или лоше.

Бројна искуства и мишљења грађана, тамо где климатске промене у локалној средини постају опипљиве, на овај начин допринеће обједињавању података, истраживања и активности, како би се припремио општи пресек стања условљеног климатским променама. Кроз акцију „Расхлади град!“, која је усмерена управо на мотивацију и укључење грађана, неки од Београђана озбиљно су доживели своју улогу научних истраживача и указали на низ проблема у граду.

Буди и ти активан грађанин!

Потакнути акцијом и кампањом, грађани Београда навели су и врло конструктивне предлоге како да се ситуација реши - додатном садњом дрвећа, озелењавањем и уређењем зелених површина, изградњом засена путем уметничких инсталација и зеленила, изградњом јавних чесама и прикладнијих аутобуских стајалишта, санкционисањем нелегалних испуста отпадних вода или постављањем мобилну заштиту од поплава, модернизовананим системом грејања, забраном паљења смећа, уклањањем депонија, решавањем питања клизишта…

Порука да сваки грађанин може да допринесе климатској акцији и побољшању услова у граду у коме живи остаје кључна током ове године, а грађани Београда позвани су да сарађују са научницима и доносиоцима одлука и дају свој допринос успорењу климатских промена и бризи о животној средини.

Увид у досадашње резултате мапирања и друге информације о пројекту доступне су на:http://belgrade.terrifica.eu/