Група грађана :СРПСКА ДЕСНИЦА-ДАЈ МИ ШАНСУ-ДРЖИМ РЕЧ-МАРКО МАРТИНОВИЋ предала је Општинској изборној комисији изборну листу за одборнике у Скупштини општине Чукарица СРПСКА ДЕСНИЦА-ДАЈ МИ ШАНСУ-ДРЖИМ РЕЧ-МАРКО МАРТИНОВИЋ.