-Брисање, исправке и техничке корекције у бирачком списку

Одељење: Одељење за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове

Потребна документација:

-Захтев

- Уколико је брисање због смрти, неопходан је извод из књиге умрлих


- Лична карта (оригинал на увид)

- За све остале исправке и техничке корекције, неопходан је валидан документ у зависности од исправке (извод из МКВ, извод из МКР, решење о исправци од надлежног органа)

Образац се може набавити у општини

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и канцеларија бирачког списка у Услужном центру зграде ГО Чукарица.

Телефони за информације: 3052-286, 3052-299, 3052-399

Напомена: Документација се може поднети сваког радног дана од 7.30-15.30