-Упис у бирачки списак

Одељење: Одељење за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове


Потребна документација:

-Захтев за упис

-Лична карта (оригинал на увид, лице мора имати пријаву пребивалишта или боравка на територији Општине Чукарица)

Образац се може набавити у општини

Место предаје документације: шалтери 1,2 и канцеларија бирачког списка у Услужном центру зграде ГО Чукарица

Телефони за информације: 3052-286; 3052-299; 3052-399


Напомена: Документација се може поднети сваког радног дана од 7.30-15.30