-Избегла и прогнана лица

Одељење: Одељење за друштвене делатности и привреду Потребна документација: - Избегличка легитимација - Фотокопију избегличке легитимације преминулог лица
- Оригинал рачуни погребног предузећа
- Фотокопију легитимације подносиоца захтева и његовог породичног домаћинства (лична карта, легитимација и изводи из матичне књиге рођених за малолетне)
- Доказ о незапослености из Националне службе за запошљавање
- Доказ о висини примања свих чланова породичног домаћинства
- Писмени захтев странке
Образац се може набавити на шалтеру 18
Место предаје документације: шалтер 18
Телефон за информације: 3052-458
Маил: ljicic@cukarica.rs
Напомена:
Ова накнада припада подносиоцу захтева под условом:
- да је преминуло лице имало статус избеглог лица
- да до момента смрти није имало примања по било ком основу у Републици Србији или у земљи порекла
- да приходи по члану домаћинства не прелазе 7946,00 динара
Укидање статуса избеглих лицаОдељење: Одељење за друштвене делатности и привреду Потребна документација: - Фотокопија избегличке-прогнаничке…више
Издавање потврде за превоз за избегла и расељена лицаОдељење: Одељење за друштвене делатности и привреду Потребна документација: - За избегла лица -  избегличка…више
Накнада делимичног покрића погребних трошкова за избегла лицаОдељење: Одељење за друштвене делатности и привреду Потребна документација: - Извод из матичне књиге умрлих -…више
 
Издавање уверења о животу
Одељење: Одељење за друштвене делатности и привреду Потребна документација: - За избегла лица - избегличка легитимација -…више